рсд
No products in the cart.

Regenerativna medicina

Savremena medicina omogućila mi je da svojim pacijentima osim podmadjivanja spolja, omogućim i podmadjivanje na ćelijskom nivou.

Kako je to moguće?


Naučna istraživanja dokazala su je dužina telomera( delova hromozoma) indikator biološkog starenja. 

Da li možemo uticati na dužinu telomera? 

Da

Procenom bioloskog starenja, kao i oksidativnog stresa, pacijent dobija tzv.ličnu kartu svojih bioloških godina. Na osnovu toga , ukoliko je potrebno i individualnu suplementaciju.

Regenerativna medicina je revolucionarno polje koje se bavi isceljivanjem tela na molekularnom i ćelijskom nivou. Umesto da se samo bori protiv simptoma bolesti, ova grana medicine teži da podstakne samo ozdravljenje. Koristi biološke materijale, ćelije i druge tehnologije kako bi obnovila oštećena tkiva i organe. Ovakav pristup otvara vrata potpuno novim metodama lečenja, nudeći perspektivu gde telo samo može popravljati svoje delove. Regenerativna medicina ima potencijal da transformiše način na koji tretiramo bolesti i povrede, pružajući nadu za efikasnijim i prirodnijim metodama isceljenja.

Kontakt


© All Copyright dr Maja Jevdjević 2023 by NoWPDrama